Project

Interuniversitaire samenwerking voor de bouw van een Belgische Biobank netwerk

Looptijd
01-02-2009 → 31-01-2011
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Morphological sciences
    • Morphological sciences
    • Morphological sciences
Trefwoorden
menselijk biobank netwerk
 
Projectomschrijving

Het onderhavige beroep is gericht op het nastreven van de ontwikkeling van een mens Biobank netwerk tussen het consortium van acht Belgische universitaire ziekenhuizen van onderzoeksmogelijkheden te stroomlijnen op de menselijke materialen. Deze applicatie doelstellingen (i) op ​​de uitvoering van convergente SOP's (Standard Operating Procedures) voor het weefsel en -verwerking, lokale databases, juridische en ethische regels, en (ii) bij met elkaar te verbinden Belgische universitaire ziekenhuizen via een catalogus software presenteren van een inventarisatie van de monsters beschikbaar in elk centrum.