Project

Pathophysiologie van de groeiplaat van kraakbeen

Looptijd
01-05-2007 → 01-05-2010
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Animal biology
  • Genetics
  • Systems biology
 • Medical and health sciences
  • Molecular and cell biology
  • Orthopaedics
  • Orthopaedics
  • Molecular and cell biology
  • Orthopaedics
 • Agricultural and food sciences
  • Veterinary medicine
Trefwoorden
osteopoikilosis LEMD3 groeischijf transgene muizen skeletdysplasie
 
Projectomschrijving

Multicentrische studie van verschillende transgene muizen die model staan voor enkele osteochondrodysplasieën bij de mens (achondroplasie, Ellis van-Creveld dysplasie, pseudoachondroplasie, multipele epifysaire dysplasie, Schmid dysplasie, osteopoikilosis, diastrofische dysplasie, neurofibromatosis type I). Eén van de belangrijke doelstellingen is meer inzichten te verkrijgen in de pathogysiologie van deze aandoeningen door uitgebreide studie van de groeischijf in deze transgene muizen.