Project

Atomisme, beweging and beweeglijkheid: Gassendi’s originele epicureanisme in de wetenschappellijke revolutie