Project

Atomisme, beweging and beweeglijkheid: Gassendi’s originele epicureanisme in de wetenschappellijke revolutie

Code
3G010418
Looptijd
01-01-2018 → 31-12-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
 
Projectomschrijving

Dit project beoogt een cruciale vraag te onderzoeken met betrekking tot een belangrijke filosofische en wetenschappelijke verschuiving in
de vroegmoderne periode: wat is de aard van beweging die wordt gegeven aan atomen in Pierre Gassendi's
atomistische materie theorie? Pierre Gassendi (1592-1655) was een van de eerste en belangrijkste voorstanders van
een atomistische theorie van materie in de 17e eeuw. Hij pleitte voor een opleving van het epicurische atomisme
binnen een christelijke context. Om die reden schreef hij de bron van de beweging van atomen aan God toe
die beweging in de materie bijwoonde tijdens de schepping. Maar tegelijkertijd overwoog Gassendi dat
dit kwam neer op het afwijzen van de inertie van materie en het toekennen van materie aan een bewegende kracht, d.w.z.
mobiliteit. Dit project wil de filosofische, wetenschappelijke en theologische consequenties evalueren
van een dergelijke positie voor de aard van materie, het principe van traagheid en de conceptie van natuurlijke en
goddelijke oorzaak. Door het ontstaan ​​van Gassendi's conceptie van atomistische beweging terug te vinden, zal het laten zien
hoe hij deze theorie bereikte: het begon eerst wortel te schieten in een historisch en filologisch project dat op zoek was naar
de filosofie van Epicurus reconstrueren, het werd toen verrijkt door de wetenschappelijke zorgen van Gassendi met betrekking tot
Galileïsche mechanica, en het vond een definitieve formulering in de postume publicatie van Gassendi's
Syntagma Philosophicum. Daartoe zal een sleutelelement van dit project zijn om te vertalen en naar
publiceer het tot nu toe ongepubliceerde manuscript van Boek XIII van Gassendi's De Vita et Doctrina Epicuri "De
Atomis".