Project

Van bewegingswerkwoord naar koppelwerkwoord: een vergelijkende analyse van Franse en Nederlandse koppelwerkwoordsystemen en copularisatieprocessen