Project

Van bewegingswerkwoord naar koppelwerkwoord: een vergelijkende analyse van Franse en Nederlandse koppelwerkwoordsystemen en copularisatieprocessen

Code
01D35914
Looptijd
01-10-2014 → 30-09-2019
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Language studies
  • Linguistics
  • Literary studies
  • Theory and methodology of linguistics
  • Other languages and literary studies
Trefwoorden
bewegingswerkwoorden semikoppelwerkwoorden Comparatief Kwantitatief Taal- en tekstanalyse Engels Frans Nederlands Taalkunde
 
Projectomschrijving

Dit project wil semikoppelwerkwoorden die “verandering-van-toestand” uitdrukken, oorspronkelijk geëvolueerd uit bewegingswerkwoorden, bestuderen, zowel in een Romaanse (Frans) als in een Germaanse (Nederlandse) taal. Meer bepaald worden de “architectuur” van de semikoppelwerkwoordsystemen in beide talen (cf. Constructiegrammatica) en de historische proces(sen) betrokken in de creatie van semikoppelwerkwoorden (cf. Grammaticalisatie) vergeleken, in het licht van het algemene evolutiepad “fysieke beweging > verandering-van-toestand”.