Project

Accurate theoretische bepaling van magnetische resonantie spectroscopische grootheden in uitgebreide moleculaire systemen