Project

Accurate theoretische bepaling van magnetische resonantie spectroscopische grootheden in uitgebreide moleculaire systemen

Code
01D28309
Looptijd
01-10-2009 → 30-09-2013
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Atomic and molecular physics
    • Condensed matter physics and nanophysics
Trefwoorden
magnetische resonantie spectroscopie
 
Projectomschrijving

Accurate ab- initio voorspellingen voor elektronparamagnetische resonantiegrootheden voor uitgebreide systemen is een complex probleem. Deze systemen worden best bestudeerd met periodieke rekenprogramma's zoals CP2K. De huidige code beperkt zich tot systemen met spin 1/2. tijdens het project zal de nulveldsplitsingtensor geïmplementeerd en de g-tensor uitgebreid worden. Dit is nodig om de EPR parameters van hogere spin-systemen te kunnen voorspellen.