Project

Rechtsgeschiedenis oog in oog met lexicale semantiek. Feodale rechtstermen in Vlaanderen en Engeland (13de - 14de eeuw)