Project

Eerstelijnsverzorging in een Compassionate Community (PRICCO). Op weg naar een paradigmaverschuiving in interdisciplinaire en meer-secties primaire zorg om de kwaliteit van leven van ernstig zieke en kwetsbare ouderen en hun gezinnen te verbeteren.