Project

Eerstelijnsverzorging in een Compassionate Community (PRICCO). Op weg naar een paradigmaverschuiving in interdisciplinaire en meer-secties primaire zorg om de kwaliteit van leven van ernstig zieke en kwetsbare ouderen en hun gezinnen te verbeteren.

Code
365N04518
Looptijd
01-07-2018 → 31-12-2023
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Laboratory medicine
  • Palliative care and end-of-life care
  • Regenerative medicine
  • Other basic sciences
  • Laboratory medicine
  • Palliative care and end-of-life care
  • Regenerative medicine
  • Other clinical sciences
  • Other health sciences
  • Nursing
  • Other paramedical sciences
  • Laboratory medicine
  • Palliative care and end-of-life care
  • Regenerative medicine
  • Other translational sciences
  • Other medical and health sciences
Trefwoorden
Eerstelijnsverzorging in een Compassionate Community (PRICCO)
 
Projectomschrijving

e Koning Boudewijnstichting ondersteunt projecten en burgers wier doelstelling een betere samenleving is. We willen op een duurzame manier bijdragen aan meer rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit. De Stichting is onafhankelijk en pluralistisch. Wij opereren vanuit Brussel op Belgisch, Europees en internationaal niveau. In België voert de Stichting projecten uit die zowel lokaal, regionaal als federaal zijn. Het werd gesticht in 1976, ter gelegenheid van de vijfentwintig jaar die Koning Boudewijn op de troon doorbracht. Om onze doelstellingen te bereiken, combineren we verschillende werkmethoden. We ondersteunen projecten van derden, we ontwikkelen onze eigen projecten, we organiseren workshops en rondetafelgesprekken met experts en burgers, we richten groepen op die reflecteren op belangrijke actuele en toekomstige problemen, we brengen rond dezelfde tafel mensen met heel verschillende visies, we verspreid onze resultaten, door middel van publicaties (gratis) enz. De Koning Boudewijnstichting werkt samen met de overheid, verenigingen, NGO's, onderzoekscentra, bedrijven en andere stichtingen. We hebben een strategische partnerschapsovereenkomst gesloten met het European Policy Centre, een denktank gevestigd in Brussel.