Project

SEATAMINE: lokaal, gezond en duurzaam voedsel uit zeewierteelt op land in België

Acroniem
SEATAMIN
Code
F2022/IOF-StarTT/061
Looptijd
15-10-2022 → 14-10-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Aquaculture
Trefwoorden
Voedselzekerheid Zeewier Cultivatie op land Duurzame voedselproductie Eiwittransitie
 
Projectomschrijving

SEATAMINE wil de oprichting van een spin-offbedrijf voorbereiden (midden 2024). SEATAMINE biedt een oplossing voor de stijgende vraag naar duurzame, gezonde voeding, door het potentieel van lokaal geproduceerd zeewier in gesloten landsystemen in België te onderzoeken. Land-gebaseerde productie garandeert zeewier van topkwaliteit, het hele jaar rond. SEATAMINE bouwt voort op de resultaten van IOF-ConcepTT-project SEACROPS, dat de technische haalbaarheid van Palmaria-productie op semi-commerciële schaal (3 m³) aantoonde. Naast het voorbereiden van een uitgebreid businessplan en versterken van onze IP-positie, wil SEATAMINE:

1. Optimaliseren van het binnen SEACROPS ontworpen RAS-systeem voor kostenefficiënte productie en controle van de visuele eigenschappen (grootte/vorm/kleur) en biochemische compositie (antioxidanten/pigmenten/proteïnen) van de wieren, om een hogere marktwaarde te behalen.

2. Het aantal gekweekte soorten opdrijven voor productdiversificatie en weerbaarheid tegen pathogenen.

3. Protocollen voor bewaring, verpakking en verwerking (drogen/vriezen/fermenteren) van verse biomassa ontwikkelen voor verhoogde houdbaarheid.

4. Klantenrelaties uitbouwen met betrekking tot de vraag en productkenmerken.