Project

Beheren van gematigde bossen onder milieudruk: procesgebaseerd modelleren van veranderingen in kruidlaaggemeenschappen voor het behoud van biodiversiteit en ecosysteemdiensten