Project

Beheren van gematigde bossen onder milieudruk: procesgebaseerd modelleren van veranderingen in kruidlaaggemeenschappen voor het behoud van biodiversiteit en ecosysteemdiensten

Code
3E006617
Looptijd
01-10-2017 → 31-12-2020
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
gematigde bossen
 
Projectomschrijving

Verstedelijking, intensivering van landgebruik, klimaatverandering en depositie van verzuring en vermesting
verontreinigende stoffen hebben geleid tot een achteruitgang van de biodiversiteit in heel Europa. Om deze trend te stoppen of om te keren,
de resterende natuurlijke en semi-natuurlijke ecosystemen moeten goed worden beheerd. Deze studie richt zich op
inzicht in de invloed van bosbeheer op de reactie van gematigde bossen hierop
druk. Het onderzoek zal zich richten op plantengemeenschappen die op de bosbodem voorkomen, zoals zij
bepalen van de meeste biodiversiteit van de bosplanten en substantieel bijdragen aan de algehele biodiversiteit
functioneert. Omdat bossen en hun understoreys langzaam reageren op veranderende omgeving
voorwaarden en beheersinterventies, de effecten van beheerspraktijken moeten zijn
onderzocht op de lange termijn. Proces-gebaseerde modellen die de dynamiek van de understorey nabootsen
door rekening te houden met alle processen die hun dynamiek sturen, van fotosynthese op bladniveau tot plant
groei en gemeenschapsvergadering, zal uiterst nuttig zijn om dergelijke effecten op lange termijn te bestuderen, maar dat zijn ze wel
momenteel afwezig. Door concepten van graslandmodellen, opbrengst-gebaseerde gewasmodellen en bos samen te voegen
gap-modellen, zal dit project een innovatief proces-gebaseerd model ontwikkelen om veranderingen van te voorspellen
understorey gemeenschappen in gematigde bossen gedreven door klimaatverandering, verzurende en
eutrofiërende depositie en bosbeheer. Veranderingen in samenstelling van understorey zullen zijn
geëvalueerd in termen van biodiversiteit, ecosysteemfunctie en ecosysteemdienstverlening.