Project

Abrupte klimaatsveranderingen in het Mesolithicum: impact op de mens en zijn omgeving in het zuidelijk deel van de NW-Europese vlakte.