Project

Abrupte klimaatsveranderingen in het Mesolithicum: impact op de mens en zijn omgeving in het zuidelijk deel van de NW-Europese vlakte.

Code
12U4323N
Looptijd
01-11-2022 → 31-10-2027
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Geoarchaeology
  • Landscape archaeology
  • Prehistoric archaeology
  • Archaeological science
  • Methods in archaeology
Trefwoorden
Mesolithische levenswijzen
 
Projectomschrijving

In het Vroeg-Holoceen, vanaf 11650 cal BP en overeenkomend met het Mesolithicum, hebben minstens vier abrupte korte klimaatsveranderingen (RCC) plaatsgevonden. Deze zijn wereldwijd vastgesteld in recente klimaatrecords en duurden ca. 100-200 jaar. Er is echter weinig gekend over de effecten en impact van deze RCCs op Mesolithische samenlevingen en hun ecosystemen. De ambitie van dit multidisciplinair project is om de effecten en reacties (of het ontbreken ervan) van deze korte, abrupte afkoelingen op jagers-verzamelaars en hun omgeving te reconstrueren in het Belgisch en Zuid-Nederlands dekzandgebied. Hiervoor wordt een multi-proxyonderzoek van Mesolithische veensequenties in oude riviergeulen doorheen het studiegebied uitgevoerd in combinatie met een paleodemografische studie van de Mesolithische populatie. Deze nieuwe hoge-resolutie data wordt vervolgens vergeleken met de klimaatdata van de INTIMITATE-stratigrafie om de synchroniciteit tussen landschappelijke en maatschappelijke veranderingen en RCCs te bepalen. De causaliteit en veerkracht worden verder onderzocht via theoretische modellering. De veenafzettingen vormen een unieke, niet-hernieuwbare bron van informatie voor de veranderende Mesolithische levensvoorzieningen in dit gebied aangezien onverbrande menselijke, dierlijke en botanische resten meestal ontbreken op archeologische sites. De veenarchieven verdwijnen echter door de huidige klimaatsverandering, waarmee deze “ongelezen boeken” verloren dreigen te gaan.