Project

Chiraal-nematische vloeibare kristallen met helling in de helix as door fotoalignering, als platform voor vlakke diffractieve optische componenten