Project

Chiraal-nematische vloeibare kristallen met helling in de helix as door fotoalignering, als platform voor vlakke diffractieve optische componenten

Code
1S13623N
Looptijd
01-11-2022 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Other engineering and technology not elsewhere classified
Trefwoorden
Chiraal vloeibaar kristal Diffractieve optische elementen Foto-uitlijning
 
Projectomschrijving

Chiraal vloeibaar kristal (CVK) organiseert zich spontaan in een periodieke helix structuur die bepaalde golflengten in het zichtbaar spectrum kan reflecteren. Door een nanopatroon van foto-alignering te gebruiken op het oppervlak van een glassubstraat kan de helixstructuur geheld worden ten opzichte van de normaal op het substraat. De resulterende anisotrope laag gedraagt zich als een reflectief diffractierooster. Door het belichtingspatroon aan te passen kunnen verschillende optische functionaliteiten gerealiseerd worden in de CVK component: lineaire roosters, sferische lenzen, lenzen met een vrije vorm of een spectrometer. De bedoeling van dit project is de technologische stappen voor de fabricage te verbeteren, het optisch gedrag van de diffractieroosters te simuleren en het ontwerpen van een aantal geavanceerde componenten.