Project

iPad naar de digitale wereld in de klas: effecten van een professionaliseringstraject voor de integratie van tablet-pc's in TSO en BSO

Code
21I04512
Looptijd
08-03-2012 → 31-03-2013
Financiering
Middelen van gedecentraliseerde overheden
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Education curriculum
  • Education systems
  • General pedagogical and educational sciences
  • Specialist studies in education
  • Other pedagogical and educational sciences
Trefwoorden
integratie tablet-pc
 
Projectomschrijving

Het voorliggend onderzoeksvoorstel sluit aan bij het iPad-project ingediend door CVO het Perspectief. Het project heeft als doel het gebruik van iPads te introduceren bij leraren secundair onderwijs om vervolgens het potentieel van deze nieuwe technologie te verkennen als didactische tool in onderwijsleerprocessen. Hiervoor wordt een interventie vooropgesteld waarbij lerarenteams ondersteund worden om hun curriculum te (her)ontwerpen en te implementeren in hun klaspraktijk. Om de resultaten van dit project te meten stellen we een ontwerpgericht onderzoek voor. Hieronder beschrijven we deze onderzoeksmethodiek en gaan we achtereenvolgens in op de onderzoekscontext, de geplande interventie, de vooropgestelde doelen, het onderzoeksopzet, de onderzoeksplanning en tenslotte meer informatie over de vraag tot financiering