Project

Energetische renovatie en bewonersgedrag: naar een correcte voorspelling van werkelijke energiebesparingen in woningen

Looptijd
01-10-2010 → 30-09-2014
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Architectural design
  • Architecture
  • Art studies and sciences
  • Interior architecture
 • Engineering and technology
  • Architectural engineering
  • Architecture
  • Building engineering
  • Interior architecture
Trefwoorden
gebruikersgedrag bouwfysica energieverbruik renovatie
 
Projectomschrijving

Gegevens over werkelijk energieverbruik, prestaties van energiebesparende maatregelen en binnenklimaat van Belgische huizen zullen vergaard, geanalyseerd en vergeleken worden met vereenvoudigde en geoptimaliseerde energieverbruikberekeningen. De eerste doelstelling is om op basis van de meetdata de invloed van bewonersgedrag op energiegebruik en -besparingen te kwantificeren. De tweede doelstelling bestaat erin verbeterde praktische tools op punt te stellen voor de voorspelling van werkelijke energie-besparingen zowel op schaal van individuele woningen als op regionale schaal, waarbij variërende factoren zoals gebruikersgedrag in rekening gebracht worden.