Project

BRANDING: tarwezemel dispersies voor de gezondheid Gut

Acroniem
179J88B13
Code
179J8813
Looptijd
01-01-2014 → 31-12-2017
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Microbiology
  • Systems biology
 • Medical and health sciences
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
  • Laboratory medicine
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
Trefwoorden
darmmicrobioom
 
Projectomschrijving

Dit Project beoogt de ontwikkeling van een nieuwe strategie om een darmmicrobioom dat een optimale darmgeondhed ondersteunt, te installeren en te onderhouden. Terwijl de conventionele aanpak gericht is op het veranderen van specifieke microbiële stammen of groepen met gezondheidsbevorderend potentieel, is de aanpak hier gebaseerd op het versterken van volledige microbiële teams. Dit zal bereikt worden door zemelgebaseerde materialen te gebruiken die in de darm voedingsplatformen kunnen vormen. Hierdoor wordt een fysisch contactoppervlak gevormd waarop micro-organismen kunnen vasthechten, groeien en metabolisch interageren.