Project

Een algemeen rechtskader voor overeenkomsten tot levering van digitale inhoud of data

Code
3E005219
Looptijd
01-10-2019 → 30-03-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
Contract Levering Digitaal Inhoud Gegevens Standaard Opt-out Consument Auteursrecht Type contracten Verkoop Sui Generis Gegevensbezit EU
 
Projectomschrijving

Economische transacties hebben steeds vaker betrekking op data (of digitale inhoud): ondernemingen verwerven raw data, KMO’s cloudservices, consumenten gestreamde/gedownloade content. Toch bestaat er vandaag geen expliciete wetgeving over die ‘datacontracten’. De wet loopt achter, vergeleken met andere veelvoorkomende contracten. Het resultaat is een uitholling van de contractvrijheid, inefficiëntie, onzekerheid, fragmentatie van wetgevingen, inefficiëntie, ‘privatisering’ van ons recht en eigenrichting. Door de opmars van AI en smart contracts, zullen deze tendensen enkel toenemen. Daarbij komt, dat EU-lidstaten weldra nieuwe consumentenregels moeten omzetten als lex specialis, terwijl er niet eens een lex generalis bestaat! Er is dan ook nood aan een algemeen kader dat enerzijds voorziet in bepalingen van aanvullend recht voor datacontracten, en anderzijds beleidsgerichte, dwingende regels bevat.