Project

Het gebruik van co-creatie om een interventie te ontwikkelen om kleuters levenslang te engageren in gezond bewegingsgedrag: het gezonde dag-project