Project

Het gebruik van co-creatie om een interventie te ontwikkelen om kleuters levenslang te engageren in gezond bewegingsgedrag: het gezonde dag-project

Code
3E002319
Looptijd
01-11-2019 → 31-10-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Health promotion and policy
    • Preventive medicine
Trefwoorden
Lichamelijke activiteit sedentair gedrag slaap kleuters co-creatie thuis school op spelen gebaseerd leren
 
Projectomschrijving

Bij vroeger onderzoek naar gezond gedrag bij kleuters werden er interventies ontwikkeld die focusten op aparte gedragingen, zoals beweging en zitgedrag. Momenteel is er een verschuiving in het onderzoek, waarbij er meer aandacht besteed wordt aan een geïntegreerde aanpak omtrent de gedragingen die kleuters stellen binnen de termijn van 24 uur. Een 24-uurs dag bestaat uit activiteiten die we kunnen plaatsen bij beweging, zitgedrag of slaap. Slechts 1 op 10 Belgische kleuters haalt de richtlijnen opgesteld voor een 24-uurs dag. Daarom is er nood aan het ontwikkelen van interventies die focussen op alle drie de gedragingen tegelijk. Dit project zal een interventie ontwikkelen en evalueren die gericht is op de drie gedragingen, waar spelenderwijs op gewerkt zal worden in de thuis- en schoolomgeving. Het doel van deze interventie is het verhogen van het aantal kleuters die de richtlijnen behaalt. Binnen dit project zal er nauw samengewerkt worden met zowel leerkrachten en ouders om de interventie te ontwikkelen, gebruikmakend van het Intervention Mapping protocol. De interventie zal geëvalueerd worden aan de hand van een cluster gerandomiseerde gecontroleerde studie, met een interventie- en controlegroep en drie meetmomenten (één voor de interventie en twee nadien). De gedragingen van de kleuters worden objectief gemeten met gebruik van een bewegingsmeter (ActivPAL) en hun ouders vullen ook een vragenlijst in over de gedragingen van hun kind.