Project

Op weg naar excellentie in het ontrafelen van het (epi) genetische landschap van hematologische neoplasmata

Acroniem
NEXT_LEVEL
Code
41N08920
Looptijd
01-01-2021 → 31-12-2023
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Cancer biology
Trefwoorden
hematologie
 
Projectomschrijving

Hematologische neoplasma's vormen wereldwijd een groot medisch probleem en zijn verantwoordelijk voor ~10% van de nieuwe kankergevallen die in de ontwikkelde landen worden gediagnosticeerd. Het twinning NEXT_LEVEL projectvoorstel beoogt de versterking van de wetenschappelijke en innovatiecapaciteit van het Instituut voor Menselijke Genetica, Poolse Academie van Wetenschappen (IHG PAS) in Poznan (Polen) op het gebied van hemato-oncologie. Daartoe zal het IHG PAS sterke banden aanknopen met drie internationaal toonaangevende onderzoeksinstellingen: Universitair Medisch Centrum Groningen (Rijksuniversiteit Groningen, Nederland), Centrum voor Medische Genetica Gent (Universiteit Gent, België) en het Instituut voor Menselijke Genetica van het Universitair Ziekenhuis van Ulm (Duitsland). Het hoofddoel van het NEXT_high_LEVEL-voorstel is de onderzoeksexpertise van het IHG PAS op het gebied van hematooncologie te versterken en zijn positie in de internationale interdisciplinaire omgeving op te waarderen. Het project zal een efficiënte overdracht van deskundigheid mogelijk maken van de geavanceerde EU-laboratoria naar de personeelsleden van het IHG PAS, door de bestaande banden te versterken en nieuwe banden tussen de partnerinstellingen tot stand te brengen. Dit zal worden bereikt door de overdracht van beste praktijken van partnerinstellingen, vergemakkelijkt door het gezamenlijk bijwonen van conferenties en het organiseren van workshops, gerichte personeelsopleidingsverblijven, bezoeken van deskundigen, coöperatieve publicatie- en voorlichtingsactiviteiten. Dit zal leiden tot een vergroting van de kansen van het IHG om zich aan te sluiten bij lopende Europese initiatieven die gericht zijn op het begrijpen van hematologische neoplasma's. Het verwachte langetermijneffect van de jumelageactie is dat het IHG PAS zowel als concurrent als als samenwerkingspartner binnen de Europese Onderzoekruimte wordt versterkt, terwijl tegelijkertijd de regionale specialisaties van de regio Wielkopolska worden gestimuleerd.