Project

Op zoek naar de wortels van verzet: kritische gemeenschappen en het protest tegen genetisch gemodificeerde organismen in België, Nederland en Frankrijk