Project

Op zoek naar de wortels van verzet: kritische gemeenschappen en het protest tegen genetisch gemodificeerde organismen in België, Nederland en Frankrijk

Looptijd
16-12-2019 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Landscape and ecological history
    • Modern and contemporary history
    • Socio-economic history
Trefwoorden
Genetisch gemodificeerde organismen sociale bewegingen protest netwerkanalyse milieu-activisme
 
Projectomschrijving

Het doel van dit project is om op zoek te gaan naar de historische wortels van de anti-ggo-beweging in België, Nederland en Frankrijk. Door middel van archiefonderzoek en mondelinge geschiedenis wordt onderzocht hoe vanaf de jaren ’80 een “kritische gemeenschap” van denkers en activisten erin slaagde om een uitgebreid netwerk van NGO’s succesvol te mobiliseren tegen genetisch gemodificeerde organismen.