Project

Structuur-functie relaties van vetkristalnetwerken in suspensies