Project

Klinische mastitis op Vlaamse melkveebedrijven

Code
174V03412
Looptijd
01-05-2012 → 28-02-2015
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural animal production
    • Veterinary medicine
Trefwoorden
Klinische mastitis
 
Projectomschrijving

De hoofddoelstelling van het ruime project waarin deze aanvraag past, is de schaarse kennis rond incidentie van klinische mastitis en pathogeen distributie op Vlaamse melkveebedrijven te verruimen. Daarnaast worden volgende meer specifieke doelstellingen beoogd:

- Associaties leggen tussen bedrijfskenmerken en het voorkomen van klinische mastitis (op welke bedrijven komt klinische mastitis vaker voor en welke managementsmaatregelen helpen klinische mastitis te voorkomen - basis leggen waarmee melkveehouder en bedrijfsdierenarts aan uiergezondheid kunnen werken via preventie en optimalisatie van het management).

- Nagaan voorkomen van antibioticumresistentie bij kiemen die klinische mastitis in Vlaanderen veroorzaken (basis leggen voor opstellen van behandelplannen en het stimuleren van verstandiger gebruik van antimicrobiële middelen op Vlaamse melkveebedrijven door veehouder en bedrijfsdierenarts).

- Nagaan in hoeverre klinische mastitis gestuurd wordt door genetische verschillen tussen koeien en mutaties in het CXCR1 gen in het bijzonder (in het kader van de doctoraatstudie van dierenarts Joren Verbeke).