Project

MOLECULAIR ONTWERP VAN 'BEVROZEN' APTAMEREN: Aptameren met verbeterde eigenschappen door covalente en niet-covalente stabilisatie met gefunctionaliseerde nucleotiden:een gecombineerde NMR, modellering en electrochemie aanpak