Project

Beslissingsprocessen in de Late Oudheid: Netwerken, argumenten, presentatie en beleid in de Concilie-akten van Chalcedon (451)