Project

De ontwikkeling en evaluatie van een gepersonaliseerd, zelfgereguleerd en gecoacht programma voor mentale gezondheidspromotie bij adolescenten door het bevorderen van hun 24-uur patronen van fysieke activiteit, sedentair gedrag en slaa