Project

Taalideologieën in wetenschappelijke teksten over Content & Language Integrated Learning (CLIL). Een sociolinguïstische en discoursanalytische benadering

Code
01D19219
Looptijd
15-10-2019 → 14-08-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Discourse analysis
    • Sociolinguistics
Trefwoorden
CLIL immersie discoursanalyse sociolinguïstiek meertaligheid EU-taalbeleid wetenschappelijke teksten onderwijsongelijkheden Taalkunde
 
Projectomschrijving

Via vergelijkende kwantitatieve en kwalitatieve analyses onderzoek ik taalideologieën in wetenschappelijke teksten over CLIL. Hiervoor wordt bepaald (i) hoe CLIL gedefinieerd en gepromoot wordt in wetenschappelijke teksten; (ii) in welke mate wetenschappelijke teksten over CLIL in hun genre ‘hybride’ zijn.