Project

Verbeteren van de tumoricidale activiteit van T cellen mbv cyclische polymeren die T cellen aan kanker cellen 'kleven'.