Project

Verbeteren van de tumoricidale activiteit van T cellen mbv cyclische polymeren die T cellen aan kanker cellen 'kleven'.

Looptijd
01-01-2019 → Lopend
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Morphological sciences
  • Oncology
  • Morphological sciences
  • Oncology
  • Morphological sciences
  • Oncology
Trefwoorden
tumoricidale activiteit
 
Projectomschrijving

T-lymfocyten spelen een cruciale rol bij tumorimmuniteit door kanker te herkennen en daaropvolgend te doden
cellen. Koude tumoren die beperkt of geen T-celinfiltraat hebben, kunnen door infusie van ex vivo worden behandeld
gemanipuleerde T-cellen. In de micro-omgeving van de tumor staan ​​T-cellen echter voor een reeks fysieke en
immuun-biologische barrières. Vandaar dat we veronderstellen dat er een kans is
strategieën die de affiniteit tussen een T-cel en zijn doel-kankercel vergroten. In dit project zullen we dat doen
onderzoek of een synthetische benadering voor in vivo koppeling van kankercellen en T-cellen een meer mogelijk maakt
efficiënte immunotherapie op basis van T-cellen. Hiertoe zullen we een strategie ontwikkelen voor het engineeren van de T-cel
oppervlakte met synthetische liganden voor efficiënte kankercelbinding, en een strategie voor het ontwerpen van de
oppervlak van de kankercel om gemakkelijk te worden herkend door T-cellen. Sleutel in onze aanpak is het gebruik van cyclisch
polymeren (dat wil zeggen macrocycles), waarvan bekend is dat zij een superieure weerstand tegen aspecifieke adsorptie hebben en
we veronderstellen dat macrocycles een beperkte coiling vertonen, wat zou moeten leiden tot een verbeterde receptor
affiniteit van liganden gesubstitueerd op een macrocycle backbone.