Project

Karakterisatie van de infectie en invasie van alfaherpesvirussen in de respiratoire en genitale mucosae

Looptijd
01-10-2019 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Veterinary microbiology
Trefwoorden
Alfaherpesvirus pathogenese respiratoire mucosa genitale mucosa vermeerderingskarakteristieken invasie
 
Projectomschrijving

Alfaherpesvirussen invaderen respiratoire en genitale mucosae. Met het huidig projectvoorstel willen we nagaan hoe ze dit doen. Vooreerst zal de barrière functie van de tight junctions onderzocht worden in beide mucosae en zal de basolateraal gelegen receptor geïdentificeerd worden. Vervolgens zullen de proteasen die betrokken zijn in het doorbreken van de basaalmembraan geïdentificeerd worden en zal hun inductie bestudeerd worden.