Project

Het bestuderen van de impact van conversationele en cognitief strategische ondersteuning ter bevordering van het argumentatief schrijven van leerlingen uit het secundair onderwijs: Experimentele studies in authentieke klassen