Project

Het bestuderen van de impact van conversationele en cognitief strategische ondersteuning ter bevordering van het argumentatief schrijven van leerlingen uit het secundair onderwijs: Experimentele studies in authentieke klassen

Code
3G010719
Looptijd
01-01-2019 → 31-12-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Education curriculum
  • Education systems
  • General pedagogical and educational sciences
  • Specialist studies in education
  • Other pedagogical and educational sciences
Trefwoorden
argumentatief schrijven
 
Projectomschrijving

Meer dan ooit is effectief schrijven en bekwame argumentatie noodzakelijk voor volledige participatie
in onze samenleving van de 21e eeuw. Dit voorstel combineert beide, als voorafgaande (inter) nationale bevindingen
aandacht voor het schrijven en argumentatief schrijven van middelbare scholieren in
in het bijzonder, is onvoldoende ontwikkeld. Daarom is het hoofddoel om inzicht te krijgen in hoe iedereen te ondersteunen
secundaire studenten adequaat in het verwerven van argumentatief schrijven. Rekening houdend met eerder onderzoek naar
de waarde van conversationele en cognitieve strategische ondersteuning, het voorstel bouwt voort op en combineert
beide theoretische onderdelen. Er worden 2 experimenten opgezet. Experiment 1 met een 2x2 ontwerpstudie
het argumentatieve schrijven van studenten via een interventie in 16 authentieke middelbare scholen van het voortgezet onderwijs
klassen en evalueert en vergelijkt de impact van klassenbrede door docenten geleide educatie
interventies gericht op cognitieve strategische ondersteuning (d.w.z. expliciete schrijfstrategie-instructie) en / of
gespreksondersteuning (dat wil zeggen schrijven in samenwerkingsverband) over de schrijfmotivatie van de studenten, zelfeffectiviteit,
strategiegebruik en argumentatieve schrijfprestaties. We bestuderen verder of het potentieel
impact van schrijven in samenwerking kan worden toegeschreven aan kwaliteitsverschillen in het samenwerkingsverband
interactie. Experiment 2 bestudeert de impact van een in de hele klas door de leraar geleide interventie gericht op
het uitlokken van transactief praten tijdens het schrijven in samenwerkingsverband van het argumentatieve schrijven van de groep
prestaties en individuele studentenresultaten (zie exp 1).