Project

Leren van het verleden en kijken naar de toekomst: Een model-gebaseerde benadering om transfer te bestuderen bij het nemen van beslissingen en in cognitieve controle