Project

PREVEND: Cognitieve controle training om terugkerende depressie te voorkomen

Acroniem
PREVEND
Looptijd
01-12-2015 → 29-02-2020
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Animal experimental and comparative psychology
    • Applied psychology
    • Human experimental psychology
Trefwoorden
depressie
 
Projectomschrijving

Doel van het PrevenD project is om een cognitieve controle training te ontwikkelen om heroptredende depressie te voorkomen. Op basis van een iteratief, gebruiksvriendelijk ontwikkelingsproces dat door een aantal validatiestudies bijgestuurd wordt, zal een computergestuurde cognitieve controle trainingsgame ontwikkeld worden die gevalideerd wordt binnen een voorheen depressieve populatie. Daarbij wordt reeds voorzien in een luik voor clinici zodat de stap naar toekomstige implementatie van de tool in de klinische praktijk klein is. Toevoeging hiervan aan bestaande behandelingen laat toe om de effectiviteit van behandelingen in preventie van heroptredende depressie te bevorderen.