Project

Veralgemeende Askey-Wilson en q-Onsager algebra’s: een kwantumalgebraïsche aanpak van multivariate orthogonale veeltermen