Project

Veralgemeende Askey-Wilson en q-Onsager algebra’s: een kwantumalgebraïsche aanpak van multivariate orthogonale veeltermen

Looptijd
01-10-2019 → 01-11-2019
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Associative rings and algebras
    • Harmonic analysis on Euclidean spaces
    • Special functions
Trefwoorden
Multivariate orthogonale veeltermen kwantumgroepen representatietheorie (super)integreerbare systemen Dunkloperatoren kwantum symmetrische paren
 
Projectomschrijving

De centrale objecten van dit onderzoeksvoorstel zijn de Askey-Wilson en q-Onsager algebra. Deze q-gedeformeerde algebra’s zijn symmetrie-algebra’s van superintegreerbare kwantumsystemen. We zullen twee veralgemeningen bestuderen, die opduiken bij het uitbreiden van de systemen naar meerdere deeltjes, en die algebraïsch worden gefundeerd door kwantum symmetrische paren. Bovendien laat dit toe gekende verbanden met orthogonale veeltermen te veralgemenen naar meerdere veranderlijken.