Project

Het effect van presentatie perspectieven in voedselfoto’s op (on)gezonde voedselconsumptie

Looptijd
01-10-2019 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Consumer psychology
    • Health, education and welfare economics
    • Consumer behaviour
Trefwoorden
voedselfoto’s presentatie perspectief psychologische afstand (on)gezonde voedselconsumptie
 
Projectomschrijving

Voedselfoto’s zijn alomtegenwoordig. We onderzoeken of en hoe twee regelmatig gebruikte types van presentatie perspectieven in voedselfoto’s, namelijk ‘self’ vs. ‘other’ eating perspective en top vs. diner’s eye perspective, een invloed hebben op erna volgende (on)gezonde voedselconsumptie. We argumenteren dat psychologische afstand, het subjectieve gevoel dat iets ver of dicht is van het eigen referentiepunt, dit kan verklaren.