Project

Bestraffing en beleidstransfer

Code
3G054614
Looptijd
01-01-2014 → 31-12-2019
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Criminology
    • Law
Trefwoorden
bestraffing beleidstransfer
 
Projectomschrijving

Hervormers en beleidsmakers hebben al lang reisde de hele wereld om te leren van de successen en mislukkingen van anderen. Dit geldt ook voor strafrechtelijk beleid. Binnen de politieke wetenschappen en analyse openbare orde dergelijke processen zijn uitvoerig bestudeerd onder de noemer 'overdracht van goed beleid', dat wil zeggen, '... het proces waarbij kennis van het beleid, administratieve regelingen, instellingen en ideeën in een politiek systeem (heden of verleden) wordt gebruikt bij de ontwikkeling van het beleid, administratieve regelingen, instellingen en ideeën in een ander politiek systeem'(Dolowitz 2000: 3). In de afgelopen jaren ook de overdracht van goed beleid kreeg wat aandacht in de criminologie, maar het blijft, voor het moment, in plaats van onderontwikkeld, in het bijzonder met betrekking tot de overdracht van goed beleid om het Europese vasteland. De doelstellingen van dit project zijn dan ook tweeledig. Aan de ene kant zullen we een empirisch onderzoek uit te voeren in drie gevallen (dat wil zeggen, elektronisch toezicht en private gevangenissen, herstelrecht, en de rechten van gevangenen) gelegen in een continentaal Europese context (België). Aan de andere kant, het project wil bijdragen aan de theorie overdracht en uitwerking door de laatste besprekingen over de overdracht beleid naar mainstream criminologie en door deel te nemen in de theoretische discussies binnen de politicologie en analyse openbare orde op basis van de bevindingen uit ons onderzoek project.