Project

Ontwikkeling van een GIS gebaseerd management model voor gewasbeschermingsmiddelen in rivierbekkens

Code
180C5608
Looptijd
01-10-2008 → 30-09-2012
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Sustainable and environmental engineering
Trefwoorden
modelreductie hydrologie waterkwaliteit GIS modelvereenvoudiging model pesticiden
 
Projectomschrijving

Het onderzoek beoogt de ontwikkeling van een praktisch instrument bruikbaar voor risico-evaluatie van gewasbeschermingsmiddelengebruik op stroomgebiedsniveau worden geografisch gekoppeld aan omgevingsfactoren om op die manier een relatief eenvoudig beheersinstrument te ontwikkelen. De mogelijkheden om bestaande (complexe) procesbeschrijvingen te vereenvoudigen worden hierbij onderzocht en een algemene methodiek tot modelreductie wordt ontwikkeld.