Project

Circulair Onderhoud

Acroniem
Circulair Onderhoud
Code
41C05619
Looptijd
01-04-2019 → 31-12-2022
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Control engineering
Trefwoorden
Onderhoud
 
Projectomschrijving

De procesindustrie is afhankelijk van fossiele grondstoffen en metalen voor de productie middelen (assets). Omdat natuurlijke grondstoffen eindig zijn is het van belang dat er slimmer omgegaan wordt met de grondstoffen die zijn opgeslagen in equipment en procesinstallaties. Het slimmer om gaan betekent het verlengen van de levensduur van equipement, voorkomen van ongewenste emissies, verlies aan materialen (door verbranding) en het ontwerpen van oneindig hergebruik van equipement. Veel van deze thema's hebben een directe relatie met onderhoud, economische gezien een significante factor. Alleen al in de regio Antwerpen Gent Zeeland Rotterdam wordt 2.000.000.000 euro per jaar uitgeven aan onderhoud in de procesindustrie. Door het efficiënter omgaan met hulpbronnen wordt de belasting op het milieu geminimaliseerd. Door innovatieve oplossingen voor oneindig hergebruik, worden fossiele grondstoffen verminderd. Daarnaast draagt het bij aan de bevordering van de groene groei.Op het terrein van afval loopt de grensregio in Europa voorop. In dit project wordt de koppositie versterkt, doordat het project aan de slag gaat binnen een nieuw gebied, namelijk het voorkomen van afval, als gevolg van een duurzamer gebruik van equipment en grondstoffen. Het streven van zowel de Nederlandse als de Vlaamse overheid is om in 2050 een circulair economie te hebben. (Ref. ‘ederland circulair in 2050’ https://www.circulaireeconomie nederland.nl/default.aspx, STARTNOTA Transitieprioriteit Circulaire Economie ‘LAANDEREN CIRCULAIR’https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/visie-2050 ). Relevante onderwerpen in deze transitie agenda's zijn daarbij levensduurverlenging, hergebruik, renovatie, repareerbaarheid en recyclebaarheid. Aansluitend op de nationale Nederlandse agenda, is in de Economische Agenda 2017-2021 van Provincie Zeeland opgenomen, dat het Kennis- & Innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (KicMPi) wordt gefaciliteerd bij de ontwikkeling van een ‘xperimenteergebied circulair maintenance’ Circulaire Economie in de maintenance sector is relatief nieuw én biedt volop kansen: besparingsmogelijkheden in kosten en kansen voor product- en bedrijfsinnovaties maar ook bredere bewustwording ten aanzien van CE bij de verschillende partijen (onderhoudsbedrijven, fabriekseigenaren, onderdelen en apparaten leveranciers, etc) en zeer specifiek betere bekendheid met innovaties die Circulair onderhoud bevorderen.. Afgelopen periode in 2017 en 2018 is er een onderzoek gedaan naar draagvlak van circulaire economie. Dit onderzoek is uitgezet onder de leden van KicMPi. Het onderzoek is gesteund door de Provincie Zeeland. Dit recente onderzoek heeft inzicht gegeven in draagvlak voor het opstarten van projecten inzake circulaire verdienmodellen bij onder andere: Yara Sluiskil, Tebodin, Dow Benelux, Hogeschool Zeeland, Oiltanking, Universiteit Gent, EVONIK Antwerpen, BEMAS en iRevitalize. Daarnaast is er een grote groep bedrijven die kennis wil nemen van ontwikkelingen en actief wil worden meegenomen om circulaire economie op gebied van maintenance in de praktijk concreet te maken. Door de beperkte beschikbaarheid van praktijkvoorbeelden is het van belang dat de bedrijven inzicht gaan krijgen over hoe zij aan de slag kunnen aan de hand van concrete "use cases" en "business modellen".

 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Regional Development Fund, ERDF. Neither the European Union nor the authority can be held responsible for any use the may be made of the information contained therein.