Project

Obscuriteit in Descartes’ fysiologie

Code
01Z06909
Looptijd
01-02-2010 → 31-07-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Theory and methodology of philosophy
Trefwoorden
geschiedenis en filosofie van de wetenschap obscuriteit descartes fysiologie natuurfilosofie
 
Projectomschrijving

Dit project onderzoekt of ‘obscuriteit’ (in tegenstelling tot helderheid en duidelijkheid) een significante rol speelt in Descartes’ natuurfilosofie. Ik argumenteer dat de notie van obscuriteit bovenal tot uiting komt in Descartes’ fysiologische geschriften. Daarnaast toon ik aan dat ‘obscuriteit’ niet reduceerbaar is tot een eenvoudige, monolitische beschrijving: in de afwezigheid van helderheid en duidelijkheid neemt het diverse gedaanten aan.