Project

Ontwikkelen van instrumenten voor het meten, het monitoren en het bevorderen van de pedagogische kwaliteit in de voorschoolse kinderopvang

Code
174E05613
Looptijd
01-11-2013 → 31-12-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Education curriculum
  • Education systems
  • General pedagogical and educational sciences
  • Specialist studies in education
  • Other pedagogical and educational sciences
Trefwoorden
pedagogische kwalitieit
 
Projectomschrijving

Ontwikkelen van drie instrumenten die met elkaar verbonden zijn maar elk een eigen finaliteit hebben:1. Een wetenschappelijk meetinstrument dat een globaal beeld geeft van de pedagogische kwaliteit in de voorschoolse kinderopvangvoorzieningen. Het uitvoeren van een nulmeting behoort eveneens tot de opdracht.2. Een instrument, afgeleid van het wetenschappelijk meetinstrument, te gebruiken door een controlerende instantie,waarmee de pedagogische kwaliteit van een individuele opvangvoorziening wordt bewaakt via monitoring. Dit instrument moet een minimale norm omvatten.3. Een instrument dat elke opvangvoorziening kan gebruiken om de eigen werking te evalueren en te bevorderen. Dit instrument moet in overeenstemming zijn met het wetenschappelijk meetinstrument en het monitoring -instrument.Voorafgaand aan de ontwikkeling van deze drie instrumenten moet een pedagogisch raamwerk uitgebouwd worden. Dit raamwerk vormt de gemeenschappelijke basis voor de ontwikkeling van de 3 instrumenten