Project

Inzicht in de interconnecties tussen de globale voedselgrondstoffenmarkt en de rest van de economie

Code
01D26417
Looptijd
01-10-2017 → 04-09-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Applied economics
  • Economic history
  • Macroeconomics and monetary economics
  • Microeconomics
  • Tourism
Trefwoorden
voedselprijzen olieprijzen macro-economie
 
Projectomschrijving

In dit project worden de oorzaken, de gevolgen en de transmissiemechanismen van fluctuaties in voedselprijzen onderzocht. Eerst wordt de rol van verschillende oorzaken van voedselprijsfluctuaties geïdentificeerd en worden hun individuele gevolgen onderzocht. Nadien wordt nagegaan hoe biobrandstoffen geleid hebben tot een link tussen de voedsel- en oliemarkt. Als laatste worden ook de transmissiekanalen van voedselprijsschokken naar andere economische variabelen onderzocht.