Project

Van snijtafel naar rechtszaal. De professionalisering van medico-legale expertise in het vroegmoderne Graafschap Vlaanderen (16de-18de eeuw)